Saturn Fitness

Plan połączenia z załącznikami

Plan połączenia

 

Zał. nr 1 do planu połączenia_uchwała WZA Benefit Systems S.A.

Zał. nr 2 - ustalenie wartości majątku_Total Fitness

Zał. nr 3 - ustalenie wartości majątku_Saturn Fitness Group

Zał. nr 4 - oświadczenie o stanie księgowym Total Fitness

Zał. nr 5 - oświadczenie o stanie księgowym Saturn Fitness Group

Total Fitness_bilans_29.02.2024

Total Fitness_rzis_29.02.2024

Saturn Fitness Group_bilans_rzis_29.02.2024